Звукоизолации

zvukoizolaciiАкустични и звукоизолационни решения за професионален и личен комфорт

Общо валидните правила за всички строителни решения е, колкото по-рано на ниво проектиране и изграждане се решат проблемите на шумо -звукоизолацията, толкова по-ефективни и евтини ще бъдат те. Добрата звукоизолация предполага по-трудно преминаване на звуковите вълни от едно помещение в друго, като има различни начини и много материали за постигане на това.

Снимки на завършени проекти